Foredragsholdere 2019

Riana Steen er førsteamanuensis ved BI Stavanger og tilknyttet Institutt for Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. Hun har i tillegg en Professor II stilling innen Samfunnssikkerhet ved UiS. Riana er utdannet siviløkonom og har doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet. Rianas forskningsområder er innen risikostyring, resilience og virksomhetsstyring.

Live Bakke Finne er gruppeleder/forsker organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt)
 

Knut Inge Fostervold er psykolog og førsteamanuensis i psykologi ved Universitetet i Oslo. Etter å ha lest seg gjennom forskningen på området, er han skeptisk til aktivitetsbaserte kontorer og landskap.

Oddvar Skjærveland kommer fra Mellomrom arkitekturpsykologi, er rådgiver for utforming av aktivitetsbaserte kontorlokaler, og med tro på aktivitetsbaserte løsninger, men har  klare tanker om hva som må til for at det skal fungere. 

Runar Homble er Arbeidsrettsadvokat med mer enn 15 års erfaring som forretningsadvokat. Han jobber hovedsakelig med arbeidsrelaterte saker, men har også bred erfaring innen personvern, selskapsrett og kontraktsrett. Han har bred erfaring innen prosedyre for domstolene. Homble er rangert blant "leaders in their field" i arbeidsrett i Chambers & Partners og er "recommended" av Legal 500. 

Homble holder ofte kurs og seminarer innen arbeidsrett. Han er også fast spaltist i Aftenposten som ekspert innen arbeidsrett. Her svarer han på spørsmål fra leserne.
 
Amal Aden er født i Somalia i 1983. I 1996 kom hun til Norge etter å ha vært gatebarn i Somalia i flere år. Starten i Norge ble også tøff – møte med en annen kultur, barnevern og andre offentlige instanser som ikke klarte å hjelpe henne. Hun endte i rusmiljøet på Grønland og levde i perioder på gata i Oslo.

I tillegg til Amnesty-prisen har Amal tidligere blitt tildelt Zola-prisen 2010 for sitt arbeid med norsk innvandrings- og integreringspolitikk.

Vegard Einan er Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet

Nina Berg er seniorkonsulent i Arbeidsmiljøsenteret. Hun er cand. polit fra UiB og arbeidet som forsker på UiB før hun ble ansatt i Arbeidsmiljøsenteret. Nina er en svært erfaren konsulent som har jobbet med alt fra konflikthåndtering og arbeidsmiljøutvikling til utvikling og implementering av HMS-systemer.

Torild Marie Nilsen er organisasjonspedagog Fredrikstad kommune og utdannet cand.polit pedagogikk UIO. Har gjennom mange år i det offentlig og private jobbet mye med kommunikasjon og konflikthåndtering med blant annet LØFT (løsnings fokusert tilnærmingsmetode) som et av mange verktøy. 

Ståle Einarsen er psykolog og professor ved UiB. Ståle er en ledende norsk psykolog og forsker innen arbeidsmiljøfeltet og en nestor innenfor feltet konflikthåndtering. Einarsen har utgitt en rekke bøker om arbeidsmiljø, ledelse og konflikthåndtering og er verdens mest siterte forsker innen feltet mobbing og trakassering i arbeidslivet. 

Hilde Hus Svanevik er Arbeidsrettsjurist ved Arbeidsmiljøsenteret. Hilde Hus Svanevik er jurist med spesialisering i arbeidsrett. Hun har solid erfaring innenfor ledelse, organisasjonsutvikling, rådgivning og kursvirksomhet. I tillegg til juridisk rådgivning foretar hun fakta undersøkelser.

Birthe Eriksen, ph.d. advokat/partner Dialogadvokatene. 
Arbeider særlig med arbeidsrett, kontraktsrett, personvern, økonomisk kriminalitet, selskapsrett og eierstyring og selskapsledelse. Hun driver også mye med kurs- og foredragsvirksomhet, både for offentlig og privat sektor. 
 
Hun har doktorgrad fra 2016 i arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold. I 2015 var hun redaktør for boken: «Å bekjempe et samfunnsonde. Om korrupsjon, varsling, granskning og organisasjonskultur.»
 
Birthe Eriksen er fra november 2016 medlem av det regjeringsnedsatte lovutvalget som skal gjennomgå arbeidsmiljølovens regulering av varslervernet.
 
Grethe Nordhelle er både advokat og psykolog, med bred erfaring innenfor begge fagene. Hun har også mange års erfaring med mekling i konflikter. Hun er forfatter av lærebøker og litteratur om manipulasjon, konflikter, mekling mm. 
 
Ivar Haugstad er sosialantropolog og foredragsholder