Program for Arbeidsmiljødagene 16.- 17. september 2019

 

Mandag 16. september

09.00   Registrering
     
10.00   Velkommen
     
10.10   Arbeidslivet i endring - passer det tradisjonelle HMS-arbeidet inn i fremtiden?
   


Tradisjonelt sett gjennomføres risikovurdering basert på erfaring. Hva når arbeidslivet er i så rask endring, at det erfarte ikke er nok for å risikovurdere fremtidige utfordringer? Fungerer risikovurderingen som metode i et arbeidsliv i rask endring?

    Riana Steen, Førsteamanuensis BI Stavanger
     
10.50  

Stress på arbeidsplassen

    Hva er «stress»? Hvilke psykososiale/organisatoriske faktorer på arbeidsplassen kan skape «stress»? Individrettede tiltak eller organisatoriske tiltak – hva sier forskningen?
   
Live Bakken Finne, Gruppeleder/forsker organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø STAMI
     
11.30
  LUNSJ
     
12.30
  Er arbeidsfelleskapet en saga blott?
   
Hva gjør hjemmekontor, aktivitetsbaserte arbeidsplasser, innleid arbeidskraft med arbeidsmiljøet?
   
kommer..
     
13.15   PAUSE
     
14.30   Erfaringer fra arbeidsretten
   
Vi ser på aktuelle arbeidsrettslige spørsmål.
   
Arbeidsrettsadvokat Runar Homble
     
15.00   Foredrag kommer
     
     
     
16.00    Slutt for dagen

 

 

Tirsdag 17. september

09.00

  Velkommen
     
09.05   IA-avtalen. Hva har skjedd, hva nå?
   
Hva har skjedd så langt? Hvilke forventninger har de sentrale partene i arbeidslivet til videre arbeid for å nå målene i IA avtalen fra lokale aktører og støttespillere?
   
Christel Kvam, Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet
     
09.30   Avvik, klage, bekymringsmelding, varsling. Hva er hva og hva gjør vi når?
   
Begrepene vi bruker for å melde fra om ulike forhold i arbeidslivet brukes ulikt, er utydelige og brukes om hverandre. Der er også glidende overganger. Vi forsøker å klargjøre de ulike begrepene.
   
Seniorkonsulent Nina Berg, Arbeidsmiljøsenteret
     
10.15   PAUSE
     
10.45   Kommunikasjon på arbeidsplassen - som forebygging av misforståelser og konflikter
   
Kan vi gjennom god kommunikasjon forebygge misforståelser og konflikter på arbeidsplassen? I så tilfelle hvordan?
   
Torild Marie Nilsen, Organisasjonspedagog Fredrikstad kommune
     
11.30   LUNSJ
     
12.30   Hersketeknikker
   
Påvirker dette arbeidsmiljøet? I så tilfelle, hvordan kjenne dette igjen og hva kan vi gjøre med det?
   
Grethe Nordhelle, Psykolog og advokat Integral Psykologisk institutt as
     
13.00   Faktaundersøkelser - til glede og besvær
   


Er fakta undersøkelse som metode kommet for å bli? Når er fakta undersøkelser egnet som metode og til hva? Hva må til for at fakta undersøkelser skal oppleves som legitime?  Når skal man ikke bruke metoden?

Vi har invitert tre bidragsytere, med tre ulike ståsted og erfaringer med faktaundersøkelser til å holde innlegg og deretter delta i debatt.

   

Ståle Einarsen, psykolog og professor ved UiB

Hilde Hus Svanevik, Arbeidsrettsjurist ved Arbeidsmiljøsenteret

Birthe Eriksen,  ph.d. advokat/partner Dialogadvokatene

     
14.30   PAUSE
     
14.50  

Kunsten å virke sammen på jobben

    En sosialantropolog er ekspert på hvordan mennesker i ulike fellesskap samhandler. Foredragsholder har fokus på arbeidsglede, samarbeid og individets rolle i fellesskapet. Hvordan kan man skaper god atmosfære på arbeidsplassen – hvor folk kan stortrives? 
   


Ivar Haugstad, sosialantropolog og foredragsholder

     
16.00
  Slutt for dagen

 

Arbeidsmiljøsenteret tar forbehold om eventuelle endringer i det oppsatte programmet.