Program for Arbeidsmiljødagene 16.- 17. september 2019

 

Mandag 16. september

09.00   Registrering
     
10.00   Åpning
     
10.10   Arbeidslivet i endring - passer det tradisjonelle HMS-arbeidet inn i fremtiden?
   


Tradisjonelt sett gjennomføres risikovurdering basert på erfaring. Hva når arbeidslivet er i så rask endring, at det erfarte ikke er nok for å risikovurdere fremtidige utfordringer? Fungerer risikovurderingen som metode i et arbeidsliv i rask endring?

    Riana Steen, Førsteamanuensis BI Stavanger
     
10.50   PAUSE
   

 

11.05   Stress på arbeidsplassen - hva skaper stress?
   


Hva er «stress»? Hva på jobben skaper stress? Hva er lurt, individrettede eller organisatoriske tiltak – hva sier forskningen?

    Live Bakken Finne, Gruppeleder/forsker organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt)
     
11.45
  LUNSJ
     
12.45
  Er arbeidsfelleskapet en saga blott?
   
I det moderne kontorlandskapet har ingen fast plass og du må rydde etter deg når du ikke skal sitte der. Vi velger heller arbeidsplass etter hvilke arbeidsoppgaver vi til enhver tid skal utføre, får du en telefon går du til en telefonboks, skal du diskuterer i et møterom og prate gjør du i sosiale soner.  Hvordan påvirker det fellesskapet, produktiviteten og trivselen vår?  Hvordan sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø?
   


Knut Inge Fostervold er psykolog og førsteamanuensis i psykologi ved Universitetet i Oslo.

Oddvar Skjæveland, fra Mellomrom arkitekturpsykologi, er rådgiver for utforming av aktivitetsbaserte kontorlokaler

Vi får først en innledning fra hver, deretter blir det debatt.

     
14.00   PAUSE
     
14.30   Erfaringer fra arbeidsretten
   


Vi ser på aktuelle arbeidsrettslige spørsmål:

1. Arbeidsgivers bruk av styringsrett overfor vernetjenesten og tillitsvalgte. Styringsrett overfor vernetjenesten og tillitsvalgte.
 
2. Reisetid som arbeidstid
   


Arbeidsrettsadvokat Runar Homble

     
15.15   Det flerkulturelle Norge
   
Amal Aden, mottager av Amnesty-prisen og Zola-prisen.
     
     
15.45  

Oppsummering 

     
16.00   Slutt for dagen

 

 

Tirsdag 17. september

09.00

  God morgen
     
09.05   IA-avtalen. Hva har skjedd, hva nå?
   
Hva har skjedd så langt? Hvilke forventninger har de sentrale partene i arbeidslivet til videre arbeid for å nå målene i IA avtalen fra lokale aktører og støttespillere?
   
Vegard Einan, Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet
     
09.30   Avvik, klage, bekymringsmelding, varsling. Hva er hva og hva gjør vi når?
   
Begrepene vi bruker for å melde fra om ulike forhold i arbeidslivet brukes ulikt, er utydelige og brukes om hverandre. Der er også glidende overganger. Vi forsøker å klargjøre de ulike begrepene.
   
Seniorkonsulent Nina Berg, Arbeidsmiljøsenteret
     
10.15   PAUSE
     
10.45   Kommunikasjon på arbeidsplassen - som forebygging av misforståelser og konflikter
   
Kan vi gjennom god kommunikasjon forebygge misforståelser og konflikter på arbeidsplassen? I så tilfelle hvordan?
   
Torild Marie Nilsen, Organisasjonspedagog Fredrikstad kommune
     
11.30   LUNSJ
     
12.30   Faktaundersøkelser - til glede og besvær
   
  • Når er faktaundersøkelser egnet som metode?
  • Hvem bør gjennomføre faktaundersøkelser? 
  • Hva må til for at faktaundersøkelser skal oppleves som troverdige?
  • Hvorfor er faktaundersøkelser så hyppig brukt og debattert?  
Vi har invitert tre bidragsytere, med tre ulike ståsteder og erfaringer med faktaundersøkelser til å holde innlegg og deretter delta i debatt. 
   


Ståle Einarsen, psykolog og professor ved UiB

Hilde Hus Svanevik, Arbeidsrettsjurist ved Arbeidsmiljøsenteret

Birthe Eriksen,  ph.d. advokat/partner Dialogadvokatene

 

14.00   PAUSE
   

 

14.15   Hersketeknikker
   


Hvordan påvirker hersketeknikker arbeidsmiljøet? Hvordan kjenne dette igjen og hva kan vi gjøre med det?

   

Grethe Nordhelle, Psykolog og advokat Integral Psykologisk institutt as

     
15.00  

Kunsten å virke sammen på jobben

   
En sosialantropolog er ekspert på hvordan mennesker i ulike fellesskap samhandler. Foredragsholder har fokus på arbeidsglede, samarbeid og individets rolle i fellesskapet. Hvordan kan man skaper god atmosfære på arbeidsplassen – hvor folk kan stortrives? 
   


Ivar Haugstad, sosialantropolog og foredragsholder

 

16.00
  Slutt for dagen

 

Arbeidsmiljøsenteret tar forbehold om eventuelle endringer i det oppsatte programmet.