DIBS Visa Mastercard

 

VELKOMMEN

Finn ønsket kurs  Legg kurs i handlevogn Logg inn eller opprett ny bruker Spesifiser navn på deltakeren(e) i handlevognen.

Opplever dere problemer, så send e-post/kurspåmelding til kurs@arbeidsmiljo.no

Arbeid i arbeidsmiljøutvalg - AMU, 1 dag

Arbeid i arbeidsmiljøutvalg - AMU, 1 dagArrangeres av Arbeidsmiljøsenteret.

Kurset gir grunnlag for å bli en aktiv og løsningsorientert deltaker i AMU. Du får kunnskap om og innsikt i AMUs ulike roller og oppgaver, blant annet når AMU er rådgivende og når det kan fatte vedtak. Vi får også gode tilbakemeldinger på å arrangere dette kurset internt i virksomheter. Ta gjerne kontakt på kurs@arbeidsmiljo.no for tilbud på bedriftstilpasset kurs.

Opplever dere problemer med påmeldingen, så send e-post/kurspåmelding til kurs@arbeidsmiljo.no

Pris: 5 000,-
Medlemspris: 4 500,-
Kurs med første kursdag i 2020
Kurset vektlegger hvordan AMU kan bli et effektivt samarbeidsorgan og en pådriver i arbeidsmiljøarbeidet til beste for virksomheten og de ansatte.
Et viktig grunnlag for arbeid i AMU er kunnskap om forankringen i lov og forskrift, det andre er fokus på løsninger.
Faglig innhold:
  • AMUs rolle i arbeidsmiljøarbeidet
  • Oppgaver og beslutningsmyndighet
  • Rollefordeling internt i AMU
  • Saksforberedelse
  • Saksbehandling
  • Møteavvikling


Målgruppe:
Medlemmer av AMU fra både bedriftshelsetjeneste, arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, samt deres stedfortredere.

Forkunnskaper:
Gjennomført grunnopplæring i arbeidsmiljø (HMS grunnkurs) er en fordel.

Praktiske opplysninger:
Kurset går fra kl 09:30 til 16:00

Tilbyder:
Arbeidsmiljøsenteret

Kurssted/lokaler
Oslo: Scandic St. Olavsplass eller Park Inn, Øvre Slottsgt 2c

Betalingsbetingelser
Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding.
Avbestilling vederlagsfritt inntil 2 uker før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgift bli refundert.

Med forbehold om endringer.

Vennligst se på kursbekreftelsen du har mottatt.

DIBS Visa Mastercard