DIBS Visa Mastercard

 

VELKOMMEN

Finn ønsket kurs  Legg kurs i handlevogn Logg inn eller opprett ny bruker Spesifiser navn på deltakeren(e) i handlevognen.

Opplever dere problemer, så send e-post/kurspåmelding til kurs@arbeidsmiljo.no

Systematisk arbeidsmiljøarbeid

Systematisk arbeidsmiljøarbeidArbeidsmiljøsenteret arrangerer kurset systematisk arbeidsmiljøarbeid. Forskningen viser at det er lite som kan gi mer igjen på bunnlinja enn et godt systematisk arbeidsmiljøarbeid! Utformingen av styringssystem for arbeidsmiljøarbeid er avgjørende for å lykkes med å forbedre arbeidsmiljøet, eliminere farer og redusere risikoer enten de er av psykososial karakter eller har med ergonomiske, fysiske eller kjemiske arbeidsmiljøfaktorer å gjøre.

Pris: 3 900,-
Medlemspris: 3 500,-
Kurset skal sette deg i stand til å bidra til at virksomheten du jobber i lykkes med kontinuerlig forbedring av HMS-ytelsen, at dere når arbeidsmiljømålene dere setter dere og at dere etterlever myndighetenes krav til arbeidsmiljøarbeid.
Vi går gjennom nødvendige avklaringer i forkant av utformingen av et HMS-system, organiseringen av det systematiske arbeidsmiljøarbeidet og de ulike fasene systematisk arbeidsmiljøarbeid består av.
Kurset passer for ansatte fra bransjer og virksomheter av ulik størrelse. Kurset er beregnet på alle som ønsker å høyne forståelsen for hva et styringssystem for arbeidsmiljøarbeid skal gjøre for virksomheten og hva som må ivaretas for å lykkes i arbeidet.
Vi går gjennom myndighetenes krav til systematisk HMS-arbeid og ser på elementer fra standarden «NS-ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø Krav og veiledning til bruk»

Forkunnskaper:
Ingen.

Målgruppe:
Vernetjenesten, HMS- og HR personale, ledere, BHT

Varighet:
1 dag

Tilbyder:
Arbeidsmiljøsenteret

Kurssted/lokaler
Gardermoen: Park Inn by Radisson, Gardermoen

Med forbehold om endringer.

Vennligst se på kursbekreftelsen du har mottatt.


Betalingsbetingelser
Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding.
Avbestilling vederlagsfritt inntil 2 uker før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgift bli refundert.

DIBS Visa Mastercard