DIBS Visa Mastercard

 

VELKOMMEN

Finn ønsket kurs  Legg kurs i handlevogn Logg inn eller opprett ny bruker Spesifiser navn på deltakeren(e) i handlevognen.

Opplever dere problemer, så send e-post/kurspåmelding til kurs@arbeidsmiljo.no

Konflikthåndtering, 1 dag

Konflikthåndtering, 1 dagArrangeres av Arbeidsmiljøsenteret.

Det er som regel ikke uenighet i seg selv, men mistro og tap av tillit som gjør at vi mennesker ender opp i vonde konflikter og går i skyttergravene. Å håndtere konflikter dreier seg først og fremst om å bistå partene med å gjenopprette tilstrekkelig tillit, til at de klarer å samarbeide.


Opplever dere problemer med påmeldingen, så send e-post/kurspåmelding til kurs@arbeidsmiljo.no

Pris: 4 500,-
Medlemspris: 3 900,-
I arbeidslivet er det et lederansvar å tilrettelegge for, og gi bistand til å løse konflikter (også når en selv er del av konflikten). Hvordan gjøre det på en omsorgsfull og effektiv måte? Hvordan gå frem for å gjenopprette tillit mellom partene og samarbeidsevnen? Kursdeltakerne får god innsikt i og verktøy for å få til dette.
Kursets mål er at deltakerne føler seg trygge på rettsreglene, organisatoriske og psykososial rammer og metoder for hvordan en best går frem for å sikre løsning. Kursleder har lang erfaring i konflikthåndtering og vil dele av egne erfaringer og eksempler.
Faglig innhold:
  • Arbeidsgivers, leders og arbeidstakers rettigheter og plikter
  • Rolleforståelse og saksgang
  • Hvordan ta imot vanskelige henvendelser?
  • Hvorfor samtalestruktur er avgjørende
  • Hvordan gjennomføre samtaler med mennesker i konflikt?
  • Dokumentasjon av samtalene og avslutning av prosess/li>
  • Konflikter smitter lett, hvordan gjenopprette miljøet rundt konfliktpartene?


Målgruppe:
Ledere, mellomledere, verneombud, medlemmer
av arbeidsmiljøutvalg (AMU), tillitsvalgte og
ansatte innenfor HMS/HR/personal

Forkunnskaper:
Ingen

Praktiske opplysninger:
Kursdagen fra kl 09.00 til kl 15.30.

Tilbyder:
Arbeidsmiljøsenteret

Betalingsbetingelser
Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved bestilling.
Avbestilling vederlagsfritt inntil 2 uker før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgift bli refundert.

DIBS Visa Mastercard