DIBS Visa Mastercard

 

VELKOMMEN

Finn ønsket kurs  Legg kurs i handlevogn Logg inn eller opprett ny bruker Spesifiser navn på deltakeren(e) i handlevognen.

Opplever dere problemer, så send e-post/kurspåmelding til kurs@arbeidsmiljo.no

Arbeidsrett - en grunnleggende innføring

Arbeidsrett - en grunnleggende innføringVelkommen til et spennende kurs med praktisk og teoretisk innføring i bruk av jus på arbeidsplassen!
Arbeidsmiljøsenteret sitt kurs, "Arbeidsrett- en grunnleggende innføring" gir deg en full oversikt over arbeidslivets grunnleggende regler.

Opplever dere problemer med påmeldingen, så send e-post/kurspåmelding til kurs@arbeidsmiljo.no

Pris: 8 500,-
Medlemspris: 7 600,-
Kurs med første kursdag i 2020
Velg dato/sted ovenfor
Kurset «Arbeidsrett- en grunnleggende innføring» skal gjøre deltakerne trygge på sin forståelse av lovverket, slik at lov- og avtaleverk blir nyttige redskaper til praktisk bruk på arbeidsplassen.

Etter å ha gjennomført kurset «Arbeidsrett - en grunnleggende innføring» forventes du å ha god kjennskap til arbeidsrettens mest sentrale problemstillinger. Du skal ha blitt tryggere i å kunne identifisere et arbeidsrettslig problem, finne de relevante kilder og kunne løse praktiske rettsspørsmål på arbeidsplassen. Kurset kan også arrangeres internt i din virksomhet. Ta kontant på kurs@arbeidsmiljo.no for et tilbud.
Faglig innhold:
 • Hvordan norsk arbeidsliv er bygd opp
 • Grunnbegreper og rettskilder innenfor arbeidsrett
 • Aktørene i arbeidslivet og deres oppgaver og rolle
 • Hva er kravene til arbeidsmiljø og hvem har ansvar
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Arbeidstakers lojalitetsplikt
 • Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
 • Endringer og omstillinger, hva må gjøres
 • Konflikter på arbeidsplassen, hvorfor oppstår de og hvordan løses de
 • Arbeidstid, herunder gjennomsnittsberegning mm
 • Ansettelse og opphør av arbeidsforholdet
 • Opphør grunnet alder
 • Ferie
Målgruppe:
Ansatte innenfor HMS/HR/personal, ledere, tillitvalgte, verneombud og andre interesserte.

Kursleder: Hilde Hus Svanevik er jurist med arbeidsrett som spesialfelt. Hilde har lang erfaring som kursleder og er en dyktig formidler.

Tilbyder:
Arbeidsmiljøsenteret

Betalingsbetingelser:
Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding.
Avbestilling vederlagsfritt inntil 2 uker før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgift bli refundert.

Med forbehold om endringer.

Vennligst se på kursbekreftelsen du har mottatt.

DIBS Visa Mastercard