DIBS Visa Mastercard

 

VELKOMMEN

Finn ønsket kurs  Legg kurs i handlevogn Logg inn eller opprett ny bruker Spesifiser navn på deltakeren(e) i handlevognen.

Opplever dere problemer, så send e-post/kurspåmelding til kurs@arbeidsmiljo.no

Grunnkurs i arbeidsmiljø, 40 timer

Grunnkurs i arbeidsmiljø, 40 timerBåde verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og arbeidsgivere er pliktige til å gjennomføre HMS-opplæring. Arbeidsmiljøsenteret har siden 1936 levert HMS-kurs til norske virksomheter. Dette kurset går over en uke, der dag fire brukes til oppgaveløsning i egen virksomhet.


Opplever dere problemer med påmeldingen, så send e-post/kurspåmelding til kurs@arbeidsmiljo.no

Pris: 9 900,-
Medlemspris: 9 100,-
Kurs med første kursdag i 2020
Velg dato/sted ovenfor
Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU), men andre kan også ha god nytte av opplæringen. Kurset gir en grundig innføring i hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, HMS, innebærer for virksomheten og den enkelte arbeidstaker. Kurset baserer seg på inngått avtale mellom LO og NHO om kursets faglige innhold, og legger vekt på hvordan leder og verneombud kan samarbeide for å utvikle et godt arbeidsmiljø. Målet er at kurset skal føre til utvikling av arbeidsmiljøet på deltakernes arbeidsplass. Et godt arbeidsmiljø er en viktig faktor i arbeidet med sykefravær. Arbeidsmiljøsenteret anbefaler at leder og verneombud tar kurset sammen. Kurset krever aktiv deltakelse, og legger opp til diskusjon og bruk av deltakernes egne erfaringer.
Faglig innhold:
  • Innføring i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
  • Arbeidsgiver, arbeidstaker, leder, verneombudet og bedriftshelsetjenestens rolle i arbeidsmiljøarbeidet
  • Hvordan jobbe med fysisk og psykososialt arbeidsmiljø?
  • Krav til systematikk i HMS-arbeidet
  • Kommunikasjon og samarbeid
  • Varsling
  • Tilrettelegging på arbeidsplassen
  • Omstilling
  • Inkluderende arbeidsliv

Kurset legger opp til dialog, trening, refleksjon og aktiv bruk av deltakernes erfaringer. Dag fire av kurset skal brukes til å gjør en oppgave i egen virksomhet som man så gjennomgår siste dag av kurset
Målgruppe:
Verneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS/HR/personal og bedriftshelsetjenesten

Forkunnskaper:
Ingen

Praktiske opplysninger:
Kursdagen går fra kl 09.00 til kl 15.30.

Tilbyder:
Arbeidsmiljøsenteret

Kurssted/lokaler
Oslo: Park Inn Radisson, Øvre Slottsgt 2c
Bergen: Best Western Hotell Hordaheimen, C. Sundtsgate 18 eller MCB Meeting Senter, Lars Hillesgt 30
Stavanger: Best Western Havly Hotell, Valberggaten 1
Trondheim: Comfort Hotel Park, Prinsensgate 4

Med forbehold om endringer.

Vennligst se på kursbekreftelsen du mottar.


Betalingsbetingelser
Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding.
Avbestilling vederlagsfritt inntil 2 uker før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgift bli refundert.

DIBS Visa Mastercard