DIBS Visa Mastercard

 

VELKOMMEN

Finn ønsket kurs  Legg kurs i handlevogn Logg inn eller opprett ny bruker Spesifiser navn på deltakeren(e) i handlevognen.

Opplever dere problemer, så send e-post/kurspåmelding til kurs@arbeidsmiljo.no

Ny som leder, 2 dager

Ny som leder, 2 dagerArbeidsmiljøsenteret har, på bakgrunn av vår mangeårige dialog med aktører fra alle nivå og bransjer i norsk arbeidsliv, utviklet et kurs vi mener gir nye ledere en god start i sin rolle som leder av sine medarbeidere.

Opplever dere problemer med påmeldingen, så send e-post/kurspåmelding til kurs@arbeidsmiljo.no

Pris: 6 900,-
Medlemspris: 6 200,-
Kurs med første kursdag i 2020
Vi anser god forståelse av egen og andres rolle i organisasjonen som en vesentlig nøkkel til å bli trygg som leder. En annen er kjennskap til hva lover og regler som styrer arbeidslivet forventer av en leder, og hva du kan forvente av dine medarbeidere, lederkollegaer og arbeidsgiver. Men kanskje viktigst er evnen til å motivere og tilrettelegge for den enkeltes ytelse og trivsel, godt samarbeid og gode relasjoner i gruppen du skal lede. Det dreier seg mye om teknikker for god kommunikasjon både i en-til-en relasjoner og i felles arenaer.

Mål med kurset er å gjøre deg tryggere på hva du må kunne som leder, hvilket ansvar du har, hva du kan forvente av de du skal lede, av øvrig ledelse og av arbeidsgiver. Kurset har også som mål å gi deg verktøy for god relasjonsledelse, god kommunikasjon og utvikling av arbeidsmiljøet. Kurset skal gi deg konkret forståelse, praktiske tips og gode verktøy du kan benytte i lederrollen.
Faglig innhold:
  • Gode møter - hvordan få det til?
  • Ansvars og myndighetsfordeling i en organisasjon
  • Kravet til arbeidsmiljøet
  • Tilrettelegging og utvikling av den enkelte medarbeider
  • Endringsledelse hvordan få til gode endringsprosesser
  • Hvordan få til gode møter
  • Kommunikasjon og samtaleferdigheter
  • Hvordan håndtere konflikter
Målgruppe:
Ledere med personalansvar for første gang, og ledere med mer erfaring, men som kjenner seg igjen i problemstillingene som omfattes av kurset.

Kursform:
Kurset er dialogbasert og legger opp til egenaktivitet både i form av diskusjoner med naboen og gruppearbeid

Kurssted:
Kurset går fra kl 09.00 -15.30
Oslo: Park Inn, Øvre Slottsgt 2c


Med forbehold om endringer.

Vennligst se på kursbekreftelsen du har mottatt.


Betalingsbetingelser:
Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding. Avbestilling vederlagsfritt inntil 2 uker før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgift bli refundert.

DIBS Visa Mastercard