DIBS Visa Mastercard

 

VELKOMMEN

Finn ønsket kurs  Legg kurs i handlevogn Logg inn eller opprett ny bruker Spesifiser navn på deltakeren(e) i handlevognen.

Opplever dere problemer, så send e-post/kurspåmelding til kurs@arbeidsmiljo.no

HMS - rådgiverskolen, 15 dager

HMS - rådgiverskolen, 15 dagerArbeidsmiljøsenteret arrangerer HMS-rådgiverskolen.HMS-rådgiverskolen gir deg en god og helhetlig innføring i sentrale tema innen arbeidsmiljøarbeid. Vi ser på de vanligste utfordringene. Du får gode verktøy for å kunne handtere utfordringene. Du får også en grundig innføring i hvordan virksomheten kan jobbe systematisk for kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet.
Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for å kunne jobbe effektivt med virksomhetens kjerneoppgaver. Det er derfor god økonomi i godt arbeidsmiljøarbeid


Opplever dere problemer med påmeldingen, så send e-post/kurspåmelding til kurs@arbeidsmiljo.no

Pris: 38 900,-
Medlemspris: 35 000,-
Kurs med første kursdag i 2020
Etter endt kurs kan du være en viktig pådriver for kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet i virksomheten der du jobber. Kurset bidrar også til forståelse for når virksomheten trenger å søke ekstern hjelp for å lykkes i arbeidsmiljøarbeidet.

Vi går gjennom sentrale utfordringer i arbeidsmiljøet. Vi knytter disse opp mot arbeidsmiljøregelverket. Vi beskriver verktøy for å kunne handtere utfordringene og vi ser på hvordan man skal kunne utvikle og kontinuerlig forbedre et fullt forsvarlig, helsefremmende arbeidsmiljø. Erfaringsutveksling er en viktig del av kurset. Arbeidsformen vil veksle mellom formidling av kunnskap, dialog, gruppearbeid, praktiske øvelser samt hjemmeoppgaver
Vi tar for oss:
 • Rammene omkring arbeidsmiljøarbeidet. Lov og forskrifter
 • Roller, ansvar, oppgaver, plikter
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Systematisk arbeidsmiljøarbeid
 • Hjemmeoppgaver:
  Det blir hjemmeoppgaver som skal løses mellom kursukene. Oppgavene er orientert mot utfordringer i egen virksomhet. Deltakerne vil her se på egen arbeidssituasjon, på samarbeidsrelasjoner, samt de krav og forventninger som stilles til HMS-rådgiveren.

  Deltakeren skal levere en kort, skriftlig besvarelse på oppgavene.

  Kursbevis:
  Etter fullført 3-ukers skole, med aktiv deltakelse og innleverte hjemmeoppgaver, vil deltakerne få utlevert kursbevis.

  Program:
  Detaljert program sendes ut etter opptaket til deltakeren.

  Målgruppe:
  Personal- og HMS-rådgivere, hovedverneombud, bedrifshelsepersonell og andre som ønsker å øke sine kunnskaper innen HMS.

  Forkunnskaper:
  Grunnleggende kunnskaper om HMS samt erfaring innen arbeidsområdet.

  Varighet:
  5+5+5 dager, totalt 15 dager. Vi gjør oppmerksom på at hver mandag har oppstart kl 10.00, hver fredag avslutter vi kl 14.00

  Tilbyder:
  Arbeidsmiljøsenteret

  Kurssted/Lokaler
  Oslo: Park Inn Radisson, Øvre Slottsgt 2c

  Med forbehold om endringer. Vennligst se på kursbekreftelsen.

  DIBS Visa Mastercard