Slik oppretter du en konto

Din e-post adresse vil være ditt brukernavn og gi deg tilgang til nettbutikken. Hvis du oppretter en bedriftskonto vil du bli koblet til samme kunde i systemet som andre brukere fra samme bedrift. Det er derfor nødvendig å kontrollere at vi kan sende deg e-post og at du mottar e-post på den adresse du oppgir.

Start med å skrive inn e-postadressen. Nedenfor er et bilde med et nummer som er delvis gjenkjennelig. Tast inn nummeret i feltet "tekstverifikasjon" nedenfor. Hvis du ikke kan kjenne igjen tallet, så trykk CTRL-R, siden lastes inn på nytt og nytt tall fremkommer. Dette kan gjøres flere ganger. Vennligst skriv inn e-postadressen på nytt.

Ange organisasjonsnummer bare med tall.

Når tekstverifikasjonen og e-postadresse er utfylt, klikk "Fortsett".

Opprett konto

Informasjon: Det er nødvendig å ha adgang til postkassen hvor e-post som tastes inn nedenfor blir sendt til, for å gjøre ferdig registreringen.

Skriv inn maskerte teksten/nummer i feltet "tekstverifikasjon" ovenfor. Hvis det er uleselig så oppdater siden.